afmm: ekino është një kinema virtuale e krijuar nga Akademia e Filmit & Multimedias Marubi dhe partnerët e saj

Ne kemi për qëllim t'Ju paraqesim shumëllojshmëri filmash nga shumë vende dhe kultura.

Partnerët Tanë

Filmat ofrohen në bashkëpunim me
partnerët si më poshtë
sq