Fëmija im

Çfarë ndodh kur fëmija juaj del hapur tek ju? FËMIJA IM ka të bëjë me një grup shumë të guximshëm dhe frymëzues të prindërve të individëve lesbike, homoseksuale, biseksuale, transgjinore në Turqi, të cilët ripërcaktojnë atë që do të thotë të jesh prindër, familje dhe aktivistë në një shoqëri konservatore, homofobe dhe trans-fobike.

Ndaje në
Ndaje në
Ndaje në
Ndaje në

Shihni më shumë

sq

eBileta falas

kërkohet për të parë dhe ruajtur filmat

My Child Trailer