Mirë se erdhët në Zvicër

Thierry është larguar nga Zvicra dhe jeton në Francë: ai është etnolog i specializuar në Laplanders. Tani ai kthehet në Zvicër me shoqen e tij Sophie, për varrimin e gjyshes së tij. Ai takohet përsëri me familjen e tij dhe zbulon se ai ka trashëguar 2 milion franga zvicerane. Por për të marrë këtë trashëgimi, ai duhet të provojë se është në gjendje të përshtatet me vlerat dhe mënyrën e jetesës së Zvicrës. Një mik zviceran, Aloïs, do të japë një trajnim të veçantë për provimin përfundimtar.

Ndaje në
Ndaje në
Ndaje në
Ndaje në

SHIH Mirë se erdhët në Zvicër

Shihni më shumë

sq

eBileta falas

kërkohet për të parë dhe ruajtur filmat

Welcome to Switzerland Trailer